وبلاگ

 
پنج سالی گذشت و نشد آزمونی بیافزایم... نگاهی به داشته ها کردم، گمان می کنم برای چند سال دیگر هم باید کار کنم
خب نرم افزار سایت هم باید بازنگری شود.
به اندازه توانم کوشش خواهم کرد.
تاریخ ارسال چهارشنبه 29 آذر 1402 - 06:19 ب.ظ | مدیریت نظرات کاربران (0) | مشاهده / ارسال نظر

 
سه مفهوم در کار روان سنجی هست که گاهی مورد بی مهری قرار می گیرد.
Development:
این مفهوم برای طراحی به کار گرفته می شود، پژوهشگر کوشش می کند تا ابزاری را بسازد. این فعالیت معمولا شامل دو یا سه مطالعه می شود. یکی از این مطالعه ها به بررسی شواهد روایی و اعتبار (یعنی جستار بعد) اختصاص می یابد.
Psychometric Properties
شواهد روان سنجی هنگامی به کار می رود که پرسشنامه ای قبلا طراحی شده است. پژوهشگر در نظر دارد که در نمونه ای دیگر، خواه در همان کشور یا کشور دیگر، در نمونه ای دیگر آن را مورد مطالعه قرار دهد.
Normalization
هنجاریابی هنگامی است که دو مفهوم قبلی در پژوهش یا پژوهش ها به سامان رسیده است. پزوهشگر کوشش می کند در جامعه ای محلی یا کشوری، نورم ها را به دست آورد.

بی مهری بیشتر در به کار گیری واژه "هنجاریابی" دیده می شود. که آن را با "شواهد روان سنجی" اشتباه می کنند.
هنگامی که پژوهشگر نمونه ای 300 یا 400 عضوی می گرد و به نرم افزار می سپارد و پاسخ می گیرد که کفایت نمونه برداری موجود است، باید آگاه باشد که آن کفایت برای انجام تحلیل عاملی است. نه برای نورم سازی! جستار نورم سازی جستاری دیگر است.

بیشتر پژوهش هایی که دارای عنوان هنجاریابی هستند از این بی مهری رنج می برند.

نمونه بیاورم: فرض کنیم "پرسشنامه اضطراب" جدیدی طراحی شده است، این پرسشنامه ممکن است دو مرحله "طراحی" و "شواهد روان سنجی" را داشته باشد، [معمولا برای روایی به همبستگی میان آن پرسشنامه و پرسشنامه ای مشابه می پردازند ،که در جای خود ضروری است یا اعتبار در همان گروه]. ولی از آن پس باید انواع روایی و اعتبار دیگر را داشته باشد. یادآور شویم که اگر آن پرسشنامه قبلی کفایت می کرد، نیازی به پرسشنامه جدید نبود. ایا پرسشنامه میان جنسیت، نژاد، منطقه، دارای اختلال و فاقد اختلال، رده های سنی و ... تمیز قائل می شود؟ آیا اعتبارش در میان نمونه های یادشده برقرار است؟ اعتبار بازازمایی در گروه ها چگونه است؟
به سخن دیگر یک جهش از روایی ها و اعتبارها صورت می گیرد.

کوتاه کنم، اگر پژوهشگر بنویسد "هنجاریابی پرسشنامه الف نزد دانش آموزان دختر پایه سوم" و نمونه ای 300-400 تایی دارد. بیانگر آن است که او "هنجاریابی" را با "شواهد روان سنجی" اشتباه گرفته است.

از آن دلگیر تر این است که به یک باره دیده می شود برگردان ابزاری 100 گویه ای را به تحلیل عاملی اکتشافی [نه تاییدی] می سپارند، می شود 40 گویه، گویه ها در عامل ها جابجا می شوند و از آن شگفت آور تر که عامل های جدیدی ارائه می شوند. یعنی نظریه هم به کنار !! تنها می شود گفت: شیر بی یال و دم و اشکم که دید!؟ به سخن دیگر، این پژوهشگر در مرحله Development است. عنوان را می گذارد "هنجاریابی".

آرانی
تاریخ ارسال شنبه 6 خرداد 1396 - 03:03 ق.ظ | مدیریت نظرات کاربران (0) | مشاهده / ارسال نظر

 
در بخشی از دانش، برای اندازه گیری توافقی انجام شده است که نمونه آن "گرم و اونس" یا "متر و یارد" و یا شاخص های دیگر فیزیکی است.

در زمینه علوم انسانی هنوز راه زیادی تا رسیدن به یک یا چند توافق درباره مفاهیم هست. گاه نظریه ها به گونه چشمگیری در تضاد با یکدیگر هستند. بنابراین هر آزمون روانی یک نظریه زیربنایی دارد و نکته این که در هر نظریه، برای هر ویژگی بازهم نظریه ای تعریف می شود.

گذشته از اینها گاه یک ویژگی جدید معرفی می شود.

سی سالی هست که مفاهیم شرق دور چون "مراقبه"، "معنای زندگی Meaning of life " ، "تمرکز ذهنیMindfulness "و از این دست به بخشی از روان شناسی راه یافته است.

مراد این است که مفهومی چون "معنای زندگی" یا "تمرکز ذهنی" که می بینیم، ریشه در آیین های شرق دور دارد. نه آن مفاهیم که برای ما در این بخش کره خاکی و یا باختر زمینی ها دارند. گاه یافتن واژه مناسب فارسی برای آنها بسیار دشوار است.
بنابراین

1. به کارگیری ابزار در پژوهش و کار بالینی بدون توجه به زمینه نظری از آسیب های جدی است که اکنون با آن روبه رو هستیم. دانشجو شاید آگاهی چندانی نداشته باشد و از گزاره های ابزاری خوشش بیاید، این مهم بر عهده استادان راهنما و مشاور است در هم آمیختگی نظریه ها را به دانشجو گوشزد کند. این گونه می شود که ابزار از یک نظریه است، پیشینه از جایی دیگر! نتیجه گیری چیزی دیگر

2. از استادی که گرایشش "روان سنجی" نیست، چنین آشفتگی نمی تواند پسندیده باشد.
3. شایسته نیست آن مشاور بالینی که باور اعتقادی به گرایشی ندارد، آزمونی از آن گرایش را تجویز کند، این یک دو گانگی و بیانگر نا آشنایی با هردو گرایش است.
4. و یک افسوس:
افسوس در این که پس از 1400 سال، پس از دوره درخشان علوم اسلامی، هنوز تنگ نظری داریم و راه مطالعه و پرداختن به مفاهیم اسلامی را بر همه – بجز گروه خاص- بسته ایم. و پژوهش گران از برچسب ها و تکفیرها هراسانند. برایشان پرداختن به نظریه و ابزار خارجی کم دردسر تر است تا پرداختن به مفاهیم اسلامی! این چنین است که فریاد بر می داریم: علوم انسانی همه اش شده آنچه غربی ها دیکته می کنند! ما بهترش را داریم!

باید چاره ای اندیشید

آرانی
تاریخ ارسال شنبه 6 خرداد 1396 - 02:56 ق.ظ | مدیریت نظرات کاربران (0) | مشاهده / ارسال نظر

 
گرانمایگان، ارجمندان
برایتان روزی نوشتم خواستم دریا شوم، برکه شدم، برکه ای به ژرفای یک ناخن! اندیشیدم که دست کم کاسه شوم! امروز می بینم که در همان کاسه ، ژرفای آگاهی من به اندازه ناخن نیست!

پس آنچه می نویسم را در همان اندازه ببینید.

فهرست کارهای یکی از اساتید را دیدم! شگفت زده شدم. طولانی و از هر خواننده ترانه ای!!

بیست سال پیش، جوانی برای استخدام در یک موسسه خارجی کارنامک فرستاده بود و توانمندی های خود را نوشته بود: ارشد اقتصاد، مهارت در حسابداری ، ویندوز، ورد، اکسل، کواترو پرو، و ...!

به او پاسخ داده بودند! اصلا معلوم هست که شما چه کاره هستید؟

آنان که نامی شده اند، از این شاخه به آن شاخه نپریده اند، 15- 20 سال یک زمینه را گرفته اند. راهنمایی و مشاوره هر پایان نامه را نپذیرفته اند، و یا اگر پذیرفته اند، کار دانشجو را به نام خود نزده اند. دانشجویانی تربیت کرده اند که پیگیر همان ایده باشند.

این ها در بیرون از ایران هم هستند، ولی بخت و اقبالی نمی یابند و شهره نمی شوند.

یک سخن و یک پرسش از این افراد باقی می ماند: "اصلا معلوم هست شما چه کاره اید؟"

آرانی
تاریخ ارسال شنبه 6 خرداد 1396 - 02:54 ق.ظ | مدیریت نظرات کاربران (0) | مشاهده / ارسال نظر

 

می اندیشیدم که چگونه برخی دارنده نام نیک می شوند که ضرب المثل های فارسی به یادم آمد.

درخت هر چه پر بار تر، سر به زیر تر

تو نیکی می کن و در دجله انداز/ که ایزد در بیابانت دهد باز (سعدی)

چو نیکی کنی نیکی آید برت (فرودسی)

 

می اندیشم که تنها تلاش نیست، که نام را پر آوازه می کند، که بخشنده بودن هم سهم دارد.

 

سوزان هارتر، که اکنون در دانشگاه دنور- کلورادو است، از این دست مردم است. کوشش هایش را با دیگران سهیم می شود. و این گونه می شود که آنچنان نامش در گونه گونه پژوهش ها در گیتی می پیچد که فهرست کردن آن به سادگی شدنی نیست.

از این دست کم نیستند "کاتلین هوور- دمپسی" نیز از آن جمله است.

و آن دیگری، یک یا  دو کار ارائه کرده و برای دریافت ابزارش 3 دلار می خواهد! این یکی با یک کتاب یا مقاله جواب سلام نمی دهد! پس دور از انتظار نیست که نام و آوازه آنان نپیچد.

 

می اندیشم به آنان که پرسشنامه ای برگردان کرده و یا ساخته اند، تو گویی نگران آن هستند که مبادا کسی یا ناکسی از آن آگاه شود! و این گونه می شود که دیگری همان را به کار می گیرد و برگردان می کند، بدون آن که آگاه باشد که پیش از او کسی بوده است.

 

می اندیشم، این انبوه آزمون را که گردآوری کرده ام، این انبوه نشانی را چه کسی یارستن پیشکش دانش پژوهان کند؟ و می اندیشم آنان که دانش خود را با دیگران شریک نمی شوند، بیم از چه دارند؟ هم اکنون نیز در گرد و غبار قافله ناپیدا هستند.

 

یادگرفتم که

کریم را صد دینار خرج می شود و بخیل را هزار

دود دوزخ نبیند ایچ سخی/ بوی جنت نیابد هیچ بخیل (ناصر خسرو)

تاریخ ارسال دوشنبه 9 اسفند 1395 - 05:43 ق.ظ | مدیریت نظرات کاربران (0) | مشاهده / ارسال نظر

 

با باز بودن دریافت دیدگاه، انبوهی از رایانامه های اسپم دریافت می شد.

اگر رهنمودی را سودمند می دانید از گزینه مرکز تماس و یا نشانی arian@arani.org استفاده فرمایید.

ارانی

تاریخ ارسال یکشنبه 2 آبان 1395 - 10:04 ق.ظ | مدیریت نظرات کاربران (0) | مشاهده / ارسال نظر

 

با افزایش شمار آزمون ها، یافتن آزمون با به کارگیری واژه های خود آزمون گستره بزرگی از نتایج را به دست می دهد.زیرا یک واژه می تواند در ده ها آزمون دیده شود.

از این رو پیشنهاد می کنیم از نام پدیدآورندگان بهره ببرید.

 

تاریخ ارسال یکشنبه 2 آبان 1395 - 09:59 ق.ظ | مدیریت نظرات کاربران (0) | مشاهده / ارسال نظر

 
با گذشت روزگار، در باختر زمین، برخی از آسیب ها و نابهنجاری ها از سیاهه اختلال ها بیرون کشیده شدند. - به یاد داشته باشیم  این چنین نیست که در آنجا همگان در این کار هم داستان باشند- به هر رو از دیدگاه اخلاقی و کیش های ابراهیمی  آنها اختلال هستند.
یکی از این زمینه ها جستارهای حنسی و جنسیتی و گرایش ها جنسی است. باید بین ارائه آزمون و اختلال دانستن یا ندانستن تفاوت بگذاریم. ما بخشی از آنها را با زمینه اختلال بررسی می کنیم.
آزمون ها ابزار بررسی هستند. ما نیاز داریم تا آنها را برای بررسی به کار گیریم و آسیب ها را شناسایی کنیم.
آزمون های روانی متاثر از فرهنگ هستند، همانند آزمون های نژاد پرستی و سیاه ستیزی یا برخی روابط بین زن و مرد که در ایران چندان سودمند نیستند ولی شاید بتوانند در زمینه هایی برای ما سرنخ هایی داشته باشند. -ما هنوز در بخش هایی از کشور، برخورد نامناسب با اقوام را داریم.- بنابراین وجود آزمون ها به معنای درست دانستن قوم ستیزی و یا نژادپرستی نیست. وجود آزمون هایی در زمینه مسائل جنسی و جنسیتی نیز چنین اند.
تاریخ ارسال چهارشنبه 5 فروردین 1394 - 02:50 ق.ظ | مدیریت نظرات کاربران (2) | مشاهده / ارسال نظر

 

این اندیشه پیش آمد که برای هر ابزار شرح، اعتبار و مقیاس به فارسی نوشته شود. درپی آن، شاید بد نباشد برگردان نام آزمون ها نیز افزون گردد.

وادی شگفتی است، پر از دشواری و خطاهای فراوان! به ویژه که گاهی به ناچار، برگردان برپایه متن پرسشها انجام شد.

آری بر این باورم که برخی از واژگانی که برگزیده شده است ، می تواند نادرست و یا به دور از اندیشه اصلی باشد.

 این کار به انگیزه آسانی در دستیابی پژوهندگان و جویندگان انجام شد. با پوزش درخواست دارد که برگردان نام آزمون را بازنگری کنند.

تاریخ ارسال سه شنبه 6 خرداد 1393 - 10:59 ق.ظ | مدیریت نظرات کاربران (0) | مشاهده / ارسال نظر

 

کسانی که علاقمند باشند تا در زمینه معرفی آزمون ها کوشش کنند، با خرسندی کامل، نشانی پیشکش خواهم کرد. باشد که هم افزایی کنیم.

برای نمونه نشانی زیررا ببینید.

http://libraries.uta.edu/

تاریخ ارسال شنبه 9 فروردین 1393 - 02:43 ب.ظ | مدیریت نظرات کاربران (2) | مشاهده / ارسال نظر

 

یک پرسش مطرح است، آیا کار تارنمای روانسنجی چیزی بیش از کپی برداری است؟

نخست : در دوره دانشجویی و کار ، برای به دست آوردن پرسشنامه از ناز و ادای فروشندگان آزمون ناخشنود بودم. تا این که روزگار گذشت و وارد عصر اطلاعات شدیم و امروز وارد عصر دانایی شده ایم. چه بخواهیم و چه نخواهیم اینترنت مرزهای دانش را پشت سر گذاشته است. آزمون ها چه به صورت کتاب و چه به صورت نشر الکترونیکی منتشر شده و می شوند. جسته و گریخته دیدم که حتی یک دانشجوی رشته عمران پرسشنامه کتل را با کلید و تفسیر گذاشته !؟ این یک خطر برای کار و رشته ما بود. لازم بود که کار به شیوه تخصصی انجام شود.

دوم: دو نگرانی وجود داشت : آگاهیم که حق کپی رایت وجود دارد و باید پاس داشته شود. از سویی انتشار آزمون برای روایی و پایایی آن آسیب زا است. باید چاره ای می اندیشیدم.

برای کپی رایت ، بهترین کار همین بود که ذکر منبع و ماخذ به صورت کامل انجام شود. بنابراین آنچه انجام می شود، معرفی است. مانند این که کسی به صورت مجانی کسی یا کتابی را معرفی کند. تنها و تنها معرفی است و هیچگونه فعالیت انتفاعی در کار نیست. برخی از آزمون ها تا سی هزار بازدید کننده داشته اند . اگر و تنها اگر یک نفر از این ها مسیر ابزار را پیدا کرده باشد و یا در آزمون های فارسی، تنها یک نفر کتاب منبع را خریداری کرده باشد، سایت روان سنجی توانسته است: به یک پژوهشگر کمک کند، موجب فروش یک کتاب بیشتر شود، توانسته است یک پدید آورنده را معرفی کند و دست کم برای چند هزار نفر آشنایی و اموزشی فراهم آورده باشد.

برای پیشگیری از به خطر افتادن روایی و اعتبار : از آزمون هایی که گویه ها، پاسخ درست دارند پرهیز کرده ام. برای نمونه آزمون های هوش را در تارنمای روان سنجی نمی بینید. آزمون هایی آورده شده است که گویه ها پاسخ درست ندارند و تنها کلید می تواند رد یا نشانی بدهد. کمتر پیش می آید که کلید و تفسیر همراه پرسشنامه باشد، اگر هم باشد، معمولا حذف می شود. مگر آن که منبع اصلی چنین کرده باشد.

1-      چنین نیست که این پرسشنامه ها آماده و حاضر و شسته و رفته باشند. گذشته از جستجو که گاهی ساعت ها وقت می برد، به ندرت آنها را به صورت متنی که در تارنمای روان سنجی ارائه شده است می یابید. یا به صورت پی دی اف است و یا به صورت تصویر . گذشته از آن، یافتن منبع و نشانی را هم باید افزود. لذا کاری انجام می شود و تولیدی صورت می گیرد. هدف نیز بهره گیری دیگران است وگرنه این چنین ارائه نمی شد.

2-      آنچه در تارنمای روان سنجی انجام می شود، تولید متن HTML است با ذکر منبع و ماخذ و نشانی کامل صاحب اثر.

3-      از یک تارنما کپی برداری نشده است. این گونه نیست که با دو یا سه بار بهره گیری از صفحه کلید ، کپی ، پیست شده باشند.

ساعتها کار برای دانش پژوهان و دست اندرکاران روان شناسی انجام می شود. همه چیزرایگان است .نه برای معدود سودجویان. که آن ها را به همراه داروهای جنسی و ساعت مچی و فال روزانه به فروش برسانند. نه برای معدود کسانی که می خواهند تارنمایی بسازند و آن را با آزمون های تارنمای روان سنجی پر کنند.

تاریخ ارسال چهارشنبه 30 بهمن 1392 - 01:56 ق.ظ | مدیریت نظرات کاربران (1) | مشاهده / ارسال نظر

 

برای این که آزمونی روی تارنما قرار گیرد، چیزی بیش از ده ساعت وقت می گیرد. مراحل این گونه اند: جستجو، بررسی شواهد اعتبار و روایی، یافتن منابع نزدیک به دست اول . پس از آن مراحل تایپ و آماده سازی است. زیراآزمون یا در میان متن پی دی اف است و یا تصویر! این گونه نیست که هر فابل پی دی افی با مبدل تبدیل به فایل متنی شود. پس از آن لینک و منبع را می گذارم.

برخی نشسته اند و بدون درنگ کپی می کنند. بدون ذکر نام و ماخذ!  برخی حتی آزمون هایی را که من ساخته ام ، نام مرا حذف کرده اند. برخی  تا بدانجا رفته اند که حتی این نوشته های مرا هم به عنوان آزمون آورده اند. تا به امروز شده اند 580 تارنما! خوشا بحالشان.بگذریم که برای برخی هم دکان شده و به آن اندازه سقوط کرده اند که دو هزار و سه هزار تومان می فروشند.از یک مرکز در دوبی با من تماس گرفتند که لوح فشرده ای که به ما فروخته اید، کار نمی کند!؟پاسخ دادم که از هرکجا که خریداری کرده اید پیگیری کنید.زیرا سایت روان سنجی دست اندرکار خرید و فروش نیست.همه چیز رایگان است.

باور نمی کنید! پرسشنامه همام را جستجو کنید. کلید و تفسیرش تنها در اختیار من است. ساده و راحت می فروشند.

در اندیشه شدم که لیست سیاهی از اینان تهیه و منتشر کنم. تردید کردم ! آن که دزدگیر داشت! رفت

تاریخ ارسال شنبه 26 بهمن 1392 - 12:16 ب.ظ | مدیریت نظرات کاربران (0) | مشاهده / ارسال نظر

 
بخش تست های انگلیسی ایجاد شد ، این را باید مدیون آقای دکتر علی عسگری باشیم . از آن بزرگوارانی که تست های سایت روان سنجی را به سایت خود منتقل می کنند ، حداقل درخواست این است که منبع و منابع را حذف نکنند . کمک کنید تا جویندگان دانش مسیرشان سهل تر شود ، و بگذارید که سایت روانسنجی  در مقابل چنین سرورانی که بی دریغ در اشاعه دانش کوشا هستند، شرمنده نشود.
 

http://www.betterworldbooks.com/antecedents-of-organizational-citizenship-behavior-in-public-sector-id-9783838382845.aspx

تاریخ ارسال شنبه 10 دی 1390 - 02:20 ب.ظ | مدیریت نظرات کاربران (9) | مشاهده / ارسال نظر

 

سلام

امشب وبگردی کردم، به سایتهایی برخوردم که کپی کرده اند، حتی طبقه بندی را !؟ می دانید راه درستش لینک دادن است . سایت روان سنجی این افتخار را دارد که باذکر منبع و ماخذ کارش را انجام می دهد .

یادمان باشد ، که حیف است نام انسان با واژه هایی که در شان و شایسته انسان نیست ، همراه شود. من بر این گمانم که با نیت خیر چنین کارهایی صورت می گیرد، اما دنیای اینترنت است و چیزی پنهان نمی ماند .

تاریخ ارسال یکشنبه 27 آذر 1390 - 12:51 ق.ظ | مدیریت نظرات کاربران (2) | مشاهده / ارسال نظر

 
شاید بهتر بود نام این قسمت را گاه نوشت می گذاشتم.
بخش جدیدی با عنوان " خودآزمایی و آموزش" اضافه کردم . باید تاکید کنم که تست های این بخش ارزش بالینی چندانی ندارند .
به این نکته اشاره کنم که هر کدام از تست ها زیربنای نظری خاص خود را دارد، برای مثال : تست کتل بر تحلیل عاملی و خصیصه ها، تست تحریک پذیری بر مبنای دیدگاه زیست شناسی و خلق و خو و یا تست های بعدی براساس زیربنای روانکاوی و سایر رویکردها به حوزه روان شناسی استوار است .
حتی یک روان شناس و یا مشاوره آگاه ، حسب رویکردی که آن را باور دارد، تست را مورد استفاده قرار می دهد.
تاریخ ارسال یکشنبه 6 آذر 1390 - 04:21 ب.ظ | مدیریت نظرات کاربران (0) | مشاهده / ارسال نظر

 

دو سال از به راه اندازی این پایگاه گذشت . بین 500 تا 1000 نفر در روز سری به این پایگاه می زنند . اگر حتی برای یک نفر از بازدید کنندگان مفید باشد .گمان دارم کاری برای افراد علاقمند انجام داده ام .

نگران و در اندیشه نیستم که چرا منبع و ماخذ معرفی کرده ام و چرا کیسه نیاندوخته ام . بزرگترین و ارزنده ترین پاداش را گرفته ام ، آنهم تسهیل کار برای یک هم وطن ... حتی تفکر به آنهم برایم لذت بخش است.

تاریخ ارسال شنبه 4 تیر 1390 - 09:39 ق.ظ | مدیریت نظرات کاربران (9) | مشاهده / ارسال نظر

 

برخی سروران ارجمند، مناسب مبی بینند که این امکان وجود داشته باشد که تست ها آن لاین اجرا شوند و بازخورد داده شود. این کار واقعا شدنی نیست . برا ی مثال بسیاری از شواهد مربوط به اضطراب ممکن است به دلیل یائسگی یا بیماری قلبی پدید آیند و اصلا مشکل اضطراب در میان نباشد.

یا مساله افسردگی را باید جدی گرفت ، این احتمال وجود دارد که به جای کمک به یک فرد ، ناخواسته او را به سمت حاد شدن و یا خدای ناکرده خودکشی سوق دهیم .

یا کافی است به همسری گفته شود که زوج یا زوجه شما نشانه هایی از فلان مورد را دارد ، همین اطلاع بدون داشتن هیچ پیش زمینه و آگاهی از وضعیت آندو می تواند ، شعله های اختلاف را در خانواده ایجاد کند.

در دنیای مشاوره ، این مراجع نیست که تست را انتخاب می کند ، بلکه مشاور با توجه به اطلاعات حاصل از مصاحبه ، ممکن است اجرای تستی را مناسب ببیند . و معمولا هم به مراجع گفته نمی شود که تست چه چیزی را می سنجد .

اگر احساس ناخوشایندی را دارید ، از تخصص مشاوران ، روانشناسان ، روان پزشکان بهره ببرید . این افراد دانش اندوخته اند که به بهتر شدن زندگی شما کمک کنند.

امیدوارم همه سروران ارجمندی که اجرا و تفسیر تستی را درخواست دارند ، پوزش مرا پذیرا باشند.

تاریخ ارسال یکشنبه 8 خرداد 1390 - 12:08 ب.ظ | مدیریت نظرات کاربران (3) | مشاهده / ارسال نظر

 

سلام

مدتی در افزودن تست ها وقفه افتاد . امیدوارم بتوانم وقفه را جبران کنم . بر این هستم تا وقتی که تستی عرضه همگانی نشده است ، آن را روی سایت ارائه نکنم . امروز دو تست خلاقیت عابدی و بحران هویت احمدی را تقدیم کردم.

تاریخ ارسال چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390 - 12:58 ب.ظ | مدیریت نظرات کاربران (0) | مشاهده / ارسال نظر

 

مدتی بود فراغ خاطری برای افزودن دست نمی داد . اما همواره از لطف و مراحم بزرگواران بهره مند بودم . امروز مقیاس سبک مدیریت آقای حسنی را اضافه کردم .

هنوز هم سروران ارجمند کلید و تفسیر را درخواست دارند . این امر واقعا میسر نیست . در زیر هر تست ، منبع و ماخذ تقدیم شده است . امید است که راه گشا باشد .

تاریخ ارسال سه شنبه 19 بهمن 1389 - 01:29 ب.ظ | مدیریت نظرات کاربران (0) | مشاهده / ارسال نظر

 
گاهی بازدیدکنندگان سایت اشاره ای به انتشارات این سایت می کنند . لازم است اعلام شود که این سایت وابسته به هیچ موسسه ، یا نهاد یا سازمان انتفاعی یا غیر انتفاعی نیست و انتشاراتی ندارد .
تاریخ ارسال دوشنبه 6 دی 1389 - 02:03 ب.ظ | مدیریت نظرات کاربران (2) | مشاهده / ارسال نظر

 
یکی از عزیزان گله کرده بود که نرم های ایرانی تست ها چندان رضایت بخش نیست . سوای این که آزمودنی های آن عزیز چه کسانی هستند ! باید منصف باشیم و به او حق بدهیم . اکثر هنجاریابی ها توسط دانشجویان و تحت عنوان پایان نامه انجام می شود . با تمام مشکلات و محدودیت های مادی و علمی که دانشجویان دارند ، در همین حد هم باید از آنان تشکر کرد !
هتجاریابی تست ها امری نیست که بتوان از دولت تقاضا کرد ! چاره ای باید اندیشید و بخش خصوصی را در این زمینه فعال کرد .
تاریخ ارسال سه شنبه 21 اردیبهشت 1389 - 08:38 ق.ظ | مدیریت نظرات کاربران (3) | مشاهده / ارسال نظر

 
بعد از چهار ماه فرصتی دست داد ، تا نکاتی بنویسم .
برخی از سروران ارجمند ، در خواست کلید تست ها را دارند ، و حتی عزیزی ، کلید همه تست ها را خواسته بود . یک پاسخ تقدیم همه می کنم . انتهای هر تستی را ملاحظه کنید ، ماخذ را خواهید یافت .
نکته مهم دیگر این که ، این پایگاه ، به هیچ موسسه ای وابسته نیست و فعالیت انتفاعی ندارد .
تاریخ ارسال شنبه 11 اردیبهشت 1389 - 11:52 ق.ظ | مدیریت نظرات کاربران (3) | مشاهده / ارسال نظر

 
مقاله ای دریافت کردم با عنوان " مهاجرت نخبگان و تاثیر آن روی ..." منتسب به آقای دکتر شهرام یزدانی دانشيار دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و منتسب به نشریه پزشکی سپید . که در آن تلاش کرده اند که بخشی از کاهش نمره هوش ایرانی ها را به مهاجرت نسبت دهند ! چندان با تفسیر و استنتاجی که انجام داده اند هم نظر نیستم . ایرادهای اساسی و زیر بنایی به مطلب ایشان وارد است .
ما نه آن موقع که گفته شد هوش ایرانی ها بالاست ذوق زده شدیم و نه حالا که می فرمایند 84 است .

این که کدام منبع ، بر اساس کدام تست ، در چه زمانی ، با کدام نمونه وووو این اندازه گیری را انجام داده است ، شرط اساسی است .

 نتایج اندازه گیری های " تیمز" و " پرلز" توسط انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را تا مقدار زیادی مورد تایید قرار می دهیم زیرا بر اساس اصول روان سنجی و پژوهش ، ابزار ساخته شده و با یک نمونه گیری منطقی نتایج حاصل شده است . اما این نتایج را فقط به حوزه پژوهش نسبت و تعمیم می دهیم نه به متغیرهای پیچیده دیگر انسانی !

دیگر این که معمولا تست های هوش که با میانگین 100 اعلام می شوند ، دارای انحراف معیار 15 یا 16 هستند ! و این دامنه یعنی دامنه 68 درصدی در توزیع نرمال ! یک انحراف معیار تفاوت را با عنوان خطای اندازه گیری می پذیریم .پس 105 ژاپنی ها با 98 ترک ها چندان تفاوتی نمی کند .

ایراد دیگر به تحلیل ایشان این است که تست های هوش اکثرا وابسته به فرهنگ هستند . مثالی ساده و واقعی تقدیم کنم . به هنگام هنجار یابی تست وکسلر کودکان در شیراز ، کودکان ایرانی شانه دندانه شکسته و فنجان چینی دسته شکسته را به عنوان شئ ایراد دار نمی دیدند . مساله هم خیلی ساده است ، در خیلی از خانواده ها شانه دندانه شکسته در حمام بازهم مورد استفاده قرار می گیرد و فنجان چنینی بدون دسته معمولا می شود کاسه ترشی سر سفره!!؟

و باز شخصا در مورد اجرای تست فرافکن اندریافت موضوع کودکان ، در مورد کارتی که در آن یک توالت فرنگی وجود داشت ، مشاهده کردم که برخی از کودکان آن را ادراک نمی کنند ! البته این یک تست شخصیت است .

تست های هوش اکثرا به تحصیلات آکادمیک وابسته هستند . به همین دلیل حتی در پژوهش های انجام شده در ایران مشاهده می کنیم که برخی از مجریان اعلام می کنند که هوش روستائیان کمتر از هوش افراد شهری است !!؟

خطای بزرگی است که ما با نرم و هنجار یک کشور ، کشور دیگر را اندازه گیری کنیم . با این حساب اگر ما مثلا با نرم قد ژاپنی ها ایرانی ها را اندازه بگیریم ، وضع خیلی تفاوت می کند که با نرم قد سوئدی ها این کا ررا انجام دهیم .

این مساله ی خطای تست های اندازه گیری هوش در مورد فرهنگ های مختلف امر تازه ای نیست ! و در اکثر کتابهای سنجش به آن اشاره شده است ! از آن عجیب تر پیوند زدن آن با مهاجرت آنهم بدون سند ، می شود یک چیز سلیقه ای !! و این از یک دانشیار جای تعجب دارد !!؟

این که از دست دادن نیروی انسانی اعم از باهوش و غیر باهوش امر جالبی نیست ، هم عقیده ام
اما این نوع برقراری ارتباط و این باور که همه هوش یک کشور در مهاجرانش خلاصه شده است ، بدون اسناد پژوهشی چندان معتبر نیست . با مفروضه ایشان که مهاجران ایرانی باهوشند ! با این حساب در حال حاضر باید کشور آمریکا که حدود 5 میلیون ایرانی باهوش!! مهاجر از ایران و ایضا از کشورهای دیگر دارد ! نباید نمره 100 داشته باشد ! چگونه است رفتن این ها در هوش جامعه ما تاثیر کاهشی دارد اما در جمعیت آنجا تاثیر افزایشی ندارد !!
به هر حال ، از سرورانی که مسندهای دانشگاهی دارند ، بیش از این انتظار دارم .

علاقمندان می توانند به کتاب " کاربردهای بجا و نابجای روان شناسی " تالیف آیزنک ، ترجمه شده توسط نجفی زند- شریفی  یا فصل یازدهم کتاب سنجش و اندازه گیری دکتر حسین لطف آبادی مراجعه فرمایند .
 
تاریخ ارسال آدینه 18 دی 1388 - 06:02 ق.ظ | مدیریت نظرات کاربران (2) | مشاهده / ارسال نظر

 
تب spss چه داغ است ، ده جلسه میرود ، یک ترم واحد می گذراند . کلیک و کلیک و کلیک . . . تحلیل عاملی ! تحلیل واریانس چند متغیره ، تحلیل تشخیص و رگرسیون لاجستیک . . . فقط با کلیک موشواره !؟ و بعد کپی کردن از رساله عمرو زید !!؟ تو گویی یکی از این بازی های رایانه ای است !؟
بازی است دیگر ، میانگین گرفتن از متغیر اسمی که نقل و نبات شده است . تا اخیرا به یک پژوهش برخوردم که در یکی از فصلنامه های نامی به چاپ رسیده بود . تنم لرزید . حضرات یک تست صد سوالی را به روی افراد به هنجار اجرا و تحلیل عاملی کرده اند و یافته اند که اصلا این تست باید سی سوالی باشد و کلیدهایش هم این است که ما می گوییم ! حجت ماهم این spss
من مشکلی با آموزش spss ندارم ، مشکل من با داوران و کسانی است که نگاهی به اندیشه ندارند و فصلنامه علمی تخصصی خود را به آن مزین کرده اند . البته وقتی در یک تحقیق برای دو متغیر اسمی همبستگی پیرسون محاسبه می شود و تحقیق تایید می شود ، احتمالا مشکل از من است .
تاریخ ارسال دوشنبه 4 آبان 1388 - 01:52 ق.ظ | مدیریت نظرات کاربران (2) | مشاهده / ارسال نظر

 

عزیزی با لحنی که احتمالا لایق این جانب بوده ، بر من تاخته است که داشته روان شناسان به باد داده ام و کسادی بازار !
اگر کار روان شناس را چنین بدانیم همان بهتر که دکه ماهم در کنار او دایر باشد . این ظلم بر علم روان شناسی و روان شناسان در کشور ما امر تازه ای نیست . صدها وسیله پزشکی از ساده ترین تا پیچیده ترینش در بازار یافت می شود . اگر کسی فکر می کند با ارائه ، گوشی و دستگاه فشار خون و نوار قلبی و تست ورزش ، که حتی دارای راهنما و کتاب برای تفسیر هستند . بازار پزشکان کساد می شود ، برایش پاسخی ندارم .
این ظلمی است که به جامعه روان شناسان و روان پزشکان می شود که دانش و مهارت آنان در حد یک پزشک عمومی هم تلقی نمی شود و کار روان پزشک و روان شناس را در حد خواندن یک تست می داند .
به امید روزی که جامعه ما به این درک برسد که اختلالات رفتاری و روانی ، می تواند اهمیت و آثاری به مراتب بیشتر از سل و سرماخوردگی داشته باشد . و مراقبت از سلامت روان کمتر از مراقبت از سلامت جسم نیست ! که یکی اندامی را مختل می کند و آن دیگری تنی را و گاهی خانواده ای و حتی یک جامعه را
شیوه ارائه این تست ها همانند ارائه دستگاه فشار خونی است که مدرج نشده است . قیاس کند با دستگاه های دیجیتال سنجش فشار خون و قند که توسط کاربر آن قابل خواندن است . حتی اگر کلید تست ها هم در این پایگاه داده می شد ، تست های استاندارد ، بازهم قابل تفسیر توسط مردم عادی نبود و نیست .
روان پزشکی و روان شناسی یک تخصص است ورای این پرسشنامه ها .
آری همان بهتر که دکان روان شناس نما ها و روانپزشک نما ها با این کار تخته شود که زیانشان برای جامعه بیشتر از وجودشان است .

تاریخ ارسال دوشنبه 4 آبان 1388 - 01:50 ق.ظ | مدیریت نظرات کاربران (2) | مشاهده / ارسال نظر
   
آذر 1402
خرداد 1396
اسفند 1395
فروردین 1394
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
اردیبهشت 1390
بهمن 1389
اردیبهشت 1389
اردیبهشت 1389
آبان 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
   
سپاس بیکران حضور دکتر باقر ثنایی ، به خاطر تلاش هایش در حوزه سنجش خانواده و ازدواج . که درک محضرش را از دست دادم . http://www.raahenoo.com/
   
کلیه حقوق به آرین آرانی متعلق است.